Egen Hälsa och livskvalitet i svåra tider (Swedish)

I denna workshop talar vi om vikten av rätt livsföring.

Total speltid 1h 42m

Course Summary

Bra vila, bra mat o dryck, bra träning, bra aktivitet och arbete, bra sömn, bra tankar med mera, är vägen till hälsa och lycka. En Biyunmeditation lärs också ut.

Course Curriculum

Course Pricing

  • Egen hälsa
  • 150 SEK

    Note! The language spoken is Chinese Mandarin translated to Swedish

    Buy Now